Vítání občánků - informace pro rodiče

Nejbližší termín pro vítání občánků je ve čtvrtek 23. září 2021 v obřadní síni města Bechyně ve 14:00 hodin.

S ohledem na protiepidemická opatření se poslední vítání občánků konalo v červnu loňského roku. V případě vyššího počtu přihlášených dětí, se vítání uskuteční ve dvou časech: a to ve 13:00 a ve 14:00 hodin.  Budeme věřit, že se situace nezhorší, a vítání občánků Bechyně se bude moci uskutečnit.

Účast rodičů s dětmi na slavnostním vítání občánků je podmíněna podáním přihlášky na vítání občánků města Bechyně.

Přihlášku na tradiční uvítání nových občánků lze podat osobně či písemně na Městském úřadě v Bechyni, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně, nebo zaslat na e-mailovou adresu eo@mestobechyne.cz (zpráva by musela být opatřena uznávaným elektronickým podpisem), případně zaslat jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky. Přihlášeným zájemcům následně zašleme písemnou pozvánku na tuto akci. Bližší informace budou podány na Městském úřadě v Bechyni, oddělení matriky a evidence obyvatel, osobně nebo telefonicky na čísle 381 477 028 a 381 477 029.


Přihláška na vítání občánků (PDF, 164 kB)

Vytvořeno 26.7.2021 15:10:23 | přečteno 1599x | dagmar.cibulkova
load