Výběr daňových přiznání na MěÚ Bechyně

Pracovníci Finančního úřadu budou vybírat daňová přiznání a poskytovat informace k uvedené problematice ve dnech 15. 3. 2017 (středa) a 22. 3. 2017 (středa) od 13.00 do 16.30 hodin v zasedací síni MěÚ Bechyně.

Poplatníci daně z příjmů mají povinnost podat daňové přiznání za rok 2016 nejpozději 3. dubna 2017. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně.

Poplatníci, kteří zvolí osobní odevzdání daňového přiznání na Finančním úřadě pro Jihočeský kraj, Územním pracovišti v Táboře, mohou využít rozšířené úřední hodiny. Územní pracoviště bude plně otevřeno pro veřejnost:

  • od 20. března 2017 do 24. března 2017 -  pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin, úterý a čtvrtek 8:00 – 15:30 hodin a pátek 8:00 - 14:00 hodin,
  • ve dnech 27. března 2017 až 31. března 2017 od 8:00 do 17:00 hodin,
  • v pondělí 3. dubna 2017 od 8:00 do 18:00 hodin.

V případě, že poplatníci upřednostní internet, podání daňového přiznání (včetně jeho příloh) lze učinit buď prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu na www.daneelektronicky.cz,  kde poplatníci najdou veškeré informace potřebné k vyplnění a podání daňového přiznání, nebo přes datovou schránku. Podání je možné elektronicky odeslat kdykoliv bez ohledu na úřední hodiny.

Finanční správa upozorňuje, že pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky. Za nedodržení povinné elektronické formy podání hrozí pokuta ve výši 2 000 Kč.

Více informací najdete na internetových stránkách Finanční správy (www.financnisprava.cz).

ikona souboruZákladní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob - PDF, 177 kB

Vytvořeno 13.2.2017 8:49:01 | přečteno 1176x | libor.benda
load