Výběr daňových přiznání na MěÚ Bechyně

Pracovníci Finančního úřadu budou vybírat daňová přiznání a poskytovat informace k uvedené problematice ve dnech 16. 3. 2016 (středa) a 23. 3. 2016 (středa) od 13.00 do 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Bechyně.

V rámci zlepšování svých služeb Finanční správa připravila pro letošní rok opět řadu opatření, která vycházejí vstříc poplatníkům daně z příjmů fyzických osob. Přiznání k této dani budou vybírána nejen na územních pracovištích finančních úřadů, ale i na obcích s pověřeným obecním úřadem.

Na uvedených obcích přitom nepůjde o prostý výběr přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ale budou zde poskytovány i relevantní informace potřebné pro jejich vyplnění.

V zasedací místnosti Městského úřadu v Bechyni budou pracovníci Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územního pracoviště v Táboře poskytovat informace k uvedené problematice  ve dnech 16. 3. 2016 (středa) a 23. 3. 2016 (středa) od 13.00 do 17.00 hodinPřipomínáme, že zde nebude možné daň zaplatit v hotovosti, ale platbu lze provést poštovní poukázkou na pobočkách České pošty, v hotovosti na vybraných územních pracovištích nebo bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu, případně prostřednictvím internetového bankovnictví, a to na bankovní účet č. 721-77627231/0710, variabilní symbol rodné číslo poplatníka.

Od 9. února 2016 jsou na Městském úřadu v Bechyni k dispozici tiskopisy přiznání k daním z příjmů a informační letáky.

Pro úplnost připomínáme, že podání daňového přiznání (včetně jeho příloh) lze učinit též elektronicky formou datové zprávy opatřené nebo neopatřené zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky, a to ve tvaru a struktuře a za podmínek zveřejněných v aplikaci Elektronické podání pro finanční správu, která je k dispozici na internetových stránkách Finanční správy (www.daneelektronicky.cz).

Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání daňového přiznání učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, odeslanou prostřednictvím datové schránky nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Více informací najdete na internetových stránkách Finanční správy (www.financnisprava.cz).

Vytvořeno 9.2.2016 13:42:54 | přečteno 1311x | libor.benda
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load