Výstavba nových parkovišť na sídl. Písecká bude zahájena v příštím týdnu

Stavba bude zahájena dne:18.5. 2015 přeložkou telekomunikačního kabelu O2
od 25.5. 2015 začnou vlastní práce na výstavbě parkoviště
Předpokládaný termín ukončení stavby je: 15.8. 2015

Investor: Město Bechyně

kontaktní osoba: Ilona Zvolánková (tel. 724 509 144)

Zhotovitel: DAICH spol. s r.o.
Stavbyvedoucí: Radim Oliva (tel. 775 115 709)
Mistr: Josef Makal (tel. 773 743 292)

Stavba se týká výstavby nového parkoviště u č.p. 919. Parkoviště bude vybudováno na stávající částečně zpevněné a travnaté ploše zahrnovat tyto dílčí stavební objekty:
SO 01 - přeložka telekomunikačního kabelu
SO 02 - výstavba parkoviště, prodloužení chodníku ke křižovatce s komunikací vedoucí k ulici Za Trubným včetně odvodnění
SO 03 - výstavba nového veřejného osvětlení v rámci parkoviště + rekonstrukce stávajícího VO přilehlých částí
SO 04 - trvalé dopravní značení a sadové úpravy

Předpokládaná omezení:

 • Po celou dobu stavby nesmí v tomto prostoru parkovat žádná vozidla. Obyvatelům sídl. Písecká bude po dobu stavby umožněno parkovat na vyhrazené zelené ploše podél silnice v ulici Za Trubným.
 • Během realizace stavby dojde k určitým dopravním omezením. Pro zajištění bezpečného průjezdu během výstavby je navrženo dočasné dopravní značení.

V rámci stavby budou na staveništi probíhat práce, které v nezbytné míře mohou omezit Vaše zvyklosti a ztížit Váš pobyt. V zájmu zhotovitele a všech zúčastněných podílejících se na realizaci stavby je, aby k tomu docházelo co nejméně. Současně v zájmu zhotovitele je, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví zaměstnanců, jak mu ukládají předpisy, ale i Vás spoluobčanů včetně Vašich dětí. Proto respektujte pokyny stavby a řiďte se následujícími upozorněními:

 • Respektujte výstražné cedule a dodržujte uvedené zákazy a příkazy.
 • Řiďte se pokyny pracovníků stavby.
 • Pohybujte se po vyznačených cestách.
 • Nezdržujte se v pracovních prostorech strojů, které jsou dány dosahem pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.
 • Vyhýbejte se místům s nebezpečím pádu předmětů a materiálu.
 • Nepřibližujte se ke skládkám materiálu, může dojít k porušení stability apod. s následným nebezpečím zavalení, poranění s vážnými zdravotními následky.
 • Uvědomte si, že zodpovídáte za své děti, proto je hlídejte a náležitě informujte o nebezpečích, která na ně na stavbě číhají.
 • S uvedenou informací seznamte i osoby, které Vás navštěvují.
 • Pokud budete v období rekonstrukce řešit specifické problémy (dodávka nadměrných výrobků, stěhování a podobně), hledejte vždy způsob řešení u zástupců stavby.
 • Budete-li mít dojem, že zhotovitel nebo některý z jeho dodavatelů svojí činností porušuje kvalitu prací nebo porušuje zásady bezpečnosti práce, projednejte tuto skutečnost s investorem nebo stavbyvedoucím či technickým dozorem.

Věříme, že omezení způsobená stavbou Vám vynahradí kvalitně a bezpečně realizované a dokončené dílo.

ikona souboruDopravně inženýrská opatření po dobu stavby 
ikona souboruSituace stavby 

pisecka

Vytvořeno 13.5.2015 9:16:02 | přečteno 1425x | libor.benda
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load