Výstavba sběrného dvora dokončena

V polovině měsíce září 2012 byly zahájeny a 30. dubna 2013 byly dokončeny práce na výstavbě sběrného dvora v Bechyni. 16.5. 2013 proběhla kolaudace stavby. Projekt je financován z 90% z Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí a z 10% z rozpočtu města. 

Projekt je zaměřen na výrazné zlepšení životního prostředí a nakládání s odpady v obci. Jeho realizací dojde ke snížení měrné produkce odpadů, jejich ukládání na skládky a k zvýšení materiálového využití odpadů jako druhotných surovin. Jednoznačně dojde ke zkvalitnění manipulace a třídění odpadů a následně jejich využití. Výstavba sběrného dvora zajistí nakládání se všemi druhy odpadů, které vznikají u občanů města. Projekt sběrného dvora přispěje k modernizaci infrastruktury obce a zajistí dostatečné prostory a kapacity kontejnerů i pro systémy zpětného odběru. Sběrný dvůr budou využívat také obce, které jsou v těsné blízkosti a nemají možnost využívat jiné sběrné dvory (např. v Táboře nebo v Týně nad Vltavou).

Areál sběrného dvora je ohraničen oplocením, vjezd do areálu je zabezpečen posuvnými vraty přímo z hlavní komunikace naproti sídlišti Na Libuši. Pro osvětlení plochy dvora jsou osazeny 3 stožáry s výbojkovými svítidly. Prostor sběrného dvora je monitorován kamerovým systémem.

sberny dvur

Na sběrném dvoře jsou umístěny automobilové velkokapacitní kontejnery pro jednotlivé komodity tříděného odpadu pod ocelovými přístřešky. V areálu je dále umístěn samostatný uzavřený kontejner – EKO sklad – na nebezpečné látky (monočlánky, zářivky, kyseliny, oleje apod.). Pro uložení polystyrenu a elektrozařízení jsou osazeny stojany na big-bagy. Barevné kovy budou skladovány v uzavřeném kontejneru. Skladový objekt bude sloužit pro uložení mechanismů a strojů (štěpkovač větví, vysokozdvižný vozík, váha adt.), dále bude využíván pro skladování elektrických spotřebičů (lednice, pračky, televizory atd.).

Sběrný dvůr bude otevřen 3. června 2013.

Provozní doba:

  • PONDĚLÍ - 8,00 - 17,00 hod.
  • STŘEDA - 8,00 - 17,00 hod.
  • PÁTEK - 13,00 - 17,00 hod.
  • SOBOTA - 8,00 - 11,00 hod.

Vzhledem k novým povinnostem při třídění a ukládání odpadů, lze předpokládat určitou dobu zdržení při vykládce. Nebude již možno vyložit odpad na jednu hromadu, ale bude nutno dodržovat řádné třídění. Žádáme proto o trpělivost při dovozu odpadu. Dále upozorňujeme na nutnost dodržování pořádku v celém prostoru areálu sběrného dvora.

Ilona Zvolánková, MěÚ Bechyně

opzp logo


Vytvořeno 5.5.2015 22:10:33 | přečteno 2224x | libor.benda
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load