Zápis do MŠ

Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 vyhlašuje zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018, 

který se bude konat ve středu 3. května 2017 od 8 – 16 hod. a ve čtvrtek 4. května 2017 od 8 – 16 hod.

Před tímto datem je třeba si v MŠ vyzvednout tiskopis Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (také na www.msjahudka.cz) a Evidenční list (pouze v MŠ).

K zápisu je třeba přijít s touto řádně vyplněnou žádostí, průkazem totožnosti rodiče a potvrzením o očkování dítěte na Evidenčním listu podle §50 zákona č. 258/2000 Sb.

UPOZORŇUJEME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ, KTERÉ DOSÁHNOU VĚKU 5 LET K 31.8.2017, O POVINNOSTI ZAPSAT DÍTĚ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ!

Ve středu 26.4.2017 se koná pro nové děti Den otevřených dveří v MŠ od 8.00 do 10.00 hodin - přezutí s sebou.


Změny v předškolním vzdělávání :

Novela školského zákona č. 178/2016 Sb., zavádí s účinností od září 2017 tyto změny:

  1. Povinné předškolní vzdělávání a přednostní přijímání k předškolnímu vzdělávání – s účinností od ledna 2017 je stanovena povinnost dětem, které dosáhnou pěti let věku do měsíce září 2017, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání přednostně do spádové MŠ podle místa trvalého pobytu. Totéž platí pro cizince s povolením k pobytu na dobu delší než 90 dnů.
  2. Povinné předškolní vzdělávání lze realizovat buď v mateřské škole (4 souvislé hodiny denně), nebo třemi dalšími způsoby – individuální vzdělávání doma, bez pravidelné docházky do MŠ/ vzdělávání v přípravné třídě základní školy/ vzdělávání v zahraniční škole na území ČR. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou z alternativních forem plnění povinného předškolního vzdělávání, musí to oznámit mateřské škole, do které je jeho dítě zapsáno, nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (tzn. do konce května).
  3. Od září 2017 se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou nejméně  čtvrtého roku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (Bechyně, Senožaty, Hvožďany).
  4. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základní školy).
  5. Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné.


Vytvořeno 30.3.2017 8:05:54 | přečteno 1525x | libor.benda
load