Zateplení MŠ Jahůdka

V dubnu letošního roku byly zahájeny práce na stavbě „Zateplení MŠ Jahůdka v Bechyni“. Projekt byl financován z 56% z Fondu soudržnosti EU (což tvoří 85% ze způsobilých výdajů) a Státního fondu životního prostředí (což tvoří 5% ze způsobilých výdajů) v rámci Operačního programu Životní prostředí a z 44% z rozpočtu města. V polovině srpna byly stavební práce úspěšně dokončeny. 

Hlavním záměrem projektu bylo zlepšit energetické vlastnosti obálky objektu a zamezit tak tepelným ztrátám. Na základě energetického auditu byla navržena opatření vedoucí ke snížení spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu a to zateplením obvodových stěn a zateplením střešní konstrukce. Předmětem stavby byly stavební úpravy stávající budovy MŠ, kterou tvoří pavilon A, pavilon B a spojovací krček.

Stavební úpravy představovaly:

  • opravu svislé hydroizolace spodní stavby
  • provedení liniové drenáže podél pavilonu A
  • sanaci trhlin na fasádě objektu (atikového zdiva)
  • opravu a zateplení obvodového pláště objektu
  • opravu a zateplení střešního pláště včetně nadezdění štítových atik u pavilonu B
  • osazení nových klempířských prvků
  • osazení nové hromosvodové soustavy
  • provedení nového okapového chodníku
  • vyregulování otopné soustavy

Realizací provedených opatření dojde k dosažení vyššího standardu pro energetickou náročnost budovy, zamezení tepelných ztrát, snížení spotřeby energie, úspoře finančních prostředků na provoz budovy a snížení emisních hodnot. Z hlediska architektonického jde především o nový výraz budovy. Použitím kontaktního zateplovacího systému došlo ke sjednocení výrazu fasády, což přispělo k výrazně kvalitnějšímu vzhledu objektu MŠ.

Ilona Zvolánková, vedoucí investičního odboru MěÚ Bechyně

skolka1


skolka2


opzp logo


Vytvořeno 20.8.2015 8:47:07 | přečteno 1635x | ilona.zvolankova
load