Znalecký posudek, kterým byla určena výše nájemného v místě a čase obvyklá

Město Bechyně rozeslalo na přelomu ledna a února 2015 nájemcům, se kterými je nájem městského bytu sjednán na dobu neurčitou, nabídku na změnu nájemní smlouvy. Změna se má týkat zvyšování nájemného každoročně o míru inflace počínaje 1.7.2015. 

Město si nechalo zpracovat soudním znalcem, jaká je obvyklá výše nájemného pro lokalitu sídliště Obránců míru a pro lokalitu sídliště Na Libuši. Tento znalecký posudek je k nahlédnutí v listinné podobě na Městském úřadě v Bechyni u Bc. Aleny Schánilové nebo ve společnosti Bytenes Bechyně, spol. s r. o. Dále znalecký posudek zveřejňujeme na webových stránkách Města Bechyně a na webových stránkách společnosti Bytenes Bechyně, spol. s r. o.

Ty nájemce městských bytů, kterým byl zaslán návrh na sjednání inflační doložky k nájemní smlouvě, znovu upozorňujeme, že změnu nájemní smlouvy je možné uzavřít ve společnosti Bytenes Bechyně, spol. s r. o. pouze do konce května 2015. Po tomto datu není možné změnu nájemní smlouvy provést z důvodu uzávěrky dat.

ikona souboruZnalecký posudek

Vytvořeno 5.5.2015 23:18:18 | přečteno 2283x | libor.benda
load