Odbor finanční - vykonávané činnosti

Rozsah vykonávaných činností: 

Na úseku místních poplatků:

 • vybírání místních poplatků
 • evidenci a poplatky z ubytovací kapacity a lázeňského poplatku
 • evidenci a poplatky ze psů
 • evidenci poplatků za likvidaci komunálního odpadu
 • kompletní vyměřování poplatků podle obecně závazných vyhlášek města
 • vybírání příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů MŠ a ŠD
 • povolování tomboly

Ostatní činnosti:

 • Provádění kompletní pokladní služby (včetně vyplácení soc.dávek)
 • Vede agendu výherních hracích automatů
 • Vede mzdovou a personální agendu
 • Vedení rozpočtu města
 • Uzavírá smlouvy o zabezpečení odstraňování komunálních odpadů (fyzické a právnické osoby)
 • Zajišťuje organizaci inventarizace majetku města Bechyně
 • Vypořádání pojistných událostí na majetku města
 • Kompletní vedení účetnictví města
 • Zajišťuje užívání veřejného prostranství a vyměřuje poplatky za užívání veřejného prostranství
 • Vedení účetnictví příspěvkových organizací města (školy)

  

Vytvořeno 23.4.2015 8:13:17 | přečteno 1234x | libor.benda
load