Odbor finanční - vykonávané činnosti

Rozsah vykonávaných činností: 

Na úseku místních poplatků:

 • vybírání místních poplatků
 • evidenci a poplatky z ubytovací kapacity a lázeňského poplatku
 • evidenci a poplatky ze psů
 • evidenci poplatků za likvidaci komunálního odpadu
 • kompletní vyměřování poplatků podle obecně závazných vyhlášek města
 • vybírání příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů MŠ a ŠD
 • povolování tomboly

Ostatní činnosti:

 • Provádění kompletní pokladní služby (včetně vyplácení soc.dávek)
 • Vede agendu výherních hracích automatů
 • Vede mzdovou a personální agendu
 • Vedení rozpočtu města
 • Uzavírá smlouvy o zabezpečení odstraňování komunálních odpadů (fyzické a právnické osoby)
 • Zajišťuje organizaci inventarizace majetku města Bechyně
 • Vypořádání pojistných událostí na majetku města
 • Kompletní vedení účetnictví města
 • Zajišťuje užívání veřejného prostranství a vyměřuje poplatky za užívání veřejného prostranství
 • Vedení účetnictví příspěvkových organizací města (školy)

  

Vytvořeno 23.4.2015 8:13:17 | přečteno 1217x | libor.benda
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load