Odbor investiční - vykonávané činnosti

Rozsah vykonávaných činností: 


 • Organizování veřejných soutěží
 • Zastupuje město v řízeních podle stavebního zákona
 • Plní povinnosti vlastníka majetku města ve věcech oprav a investic včetně bytového a nebytového fondu
 • Provádí stavební dozor nad investicemi města
 • Koordinuje předprojektové přípravy jednotlivých stavebních akcí
 • Připravuje územně plánovací podklady pro perspektivní a dlouhodobou koncepci výstavby města ve spolupráci s odborem VaŽP
 • Připravuje kalkulace investic a stavebních prací
 • Připravuje podklady pro žádosti o dotace na finanční zajištění investic
 • Připravuje podklady pro podání žádostí města o dotace
 • Zpracovává a aktualizuje Program regenerace MPZ
 • Přebírá a předává byty a nebytové prostory nájemníkům, vede evidenci žádostí o pronájem nebytových prostor, organizuje a provádí prohlídky nebytových prostor, provádí kontroly užívání bytových a nebytových prostor, vede evidenci provedených oprav a výměn zařizovacích předmětů, organizuje a provádí prohlídky bytů, které město nabízí k prodeji

Oddělení správy lesů dále provádí:

 • Řízení všech prací prováděných v městských lesích
 • Ochrana lesního majetku
 • Těžba a pěstební činnost
 • Prodej dřeva (včetně uzavírání smluv na prodej dřeva) a údržba hřbitovů

  

Vytvořeno 23.4.2015 8:13:22 | přečteno 1404x | libor.benda
load