Odbor majetkový a právní - vykonávané činnosti

Rozsah vykonávaných činností:

Vedení evidencí:

 • evidence nemovitého majetku města
 • evidence všech smluv a dohod uzavíraných Městem
 • evidence obecně závazných vyhlášek města, nařízeních rady města a vedení jejich rejstříku
 • evidenci právních předpisů (sbírka zákonů)
 • evidence nařízení a dalších opatření ostatních orgánů státní správy

Vyřizuje územní a pozemkové záležitosti:

 • Udržuje úplné katastrální operáty (mapový a písemný)
 • Provádění digitalizace map
 • Povoluje umístění reklam na veřejném prostranství
 • Vede územní řízení
 • Vydává rozhodnutí o umístění stavby
 • Vydává rozhodnutí o využití území
 • Vydává rozhodnutí o chráněném pásmu a ochranném pásmu
 • Vydává rozhodnutí o stavební uzávěře
 • Vydává ověřené výpisy z KN
 • Přijímá a vyřizuje žádosti týkající se vynětí ze ZPF
 • Vydává rozhodnutí o odvodech
 • Spolupracuje při tvorbě územního plánu
 • Vydává souhlas s návrhem na rozdělení pozemků

Ostatní činnosti:

 • Vyřizuje pojistné události odpovědnosti za škodu
 • Vede agendu o poskytnutí informací podle zák.č.106/99 Sb.
 • Vyhotovuje smlouvy, týkající se dispozice s majetkem města (s výjimkou smluv o nájmu bytů a nebytových prostor)
 • Vede agendu související s ochranou osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb.
 • Spravuje internetové stránky Města Bechyně

  

Vytvořeno 23.4.2015 8:13:09 | přečteno 1392x | libor.benda
load