Podatelna a sekretariát úřadu - vykonávané činnosti

Rozsah vykonávaných činností: 

Pracoviště sekretariátu:

 • Organizační a technická zabezpečení jednání orgánů města
 • Provádí zápisy z jednání rady a zastupitelstva
 • Vede agendu jednání orgánů města
 • Vykonává administrativní práce pro starostu, místostarostu a tajemníka MěÚ

Pracoviště podatelny:

 • Kompletní agenda přijímání a odesílání pošty
 • Roznáška pošty adresátům v k.ú. Bechyně
 • Telefonní spojovatelka
 • Vedení agendy stížností, peticí a dalších podání a oznámení občanů
 • Příprava a distribuce městského zpravodaje
 • Kopírování pro potřeby MěÚ a veřejnost
 • Zajišťování rozhlasových relací městského rozhlasu
 • Vedení agendy ztrát a nálezů
 • Vydávání rybářských lístků
 • Pokladní služba 
Vytvořeno 23.4.2015 8:12:49 | přečteno 2204x | libor.benda
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load