Další úřady

Správní úřady s působností pro město Bechyně.

Celní úřad pro Jihočeský kraj - pracoviště Tábor
WWW: www.celnisprava.cz

Český statistický úřad - krajská správa České Budějovice
WWW: www.czso.cz

Finanční úřad pro Jihočeský kraj - Územní pracoviště v Táboře
WWW: www.financnisprava.cz

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích
WWW: www.suip.cz

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor
WWW: www.cuzk.cz

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
WWW: www.khscb.cz

Krajský úřad Jihočeského kraje
WWW: www.kraj-jihocesky.cz

Městský úřad Tábor
WWW: www.taborcz.eu

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích
WWW: www.npu.cz

Okresní soud v Táboře
WWW: www.justice.cz

Okresní státní zastupitelství Tábor
WWW: www.justice.cz

Krajská veterinární správa
WWW: www.svscr.cz

Česká správa sociálního zabezpečení - OSSZ Tábor
WWW: www.cssz.cz

Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Táboře
WWW: www.szpi.gov.cz

Krajské vojenské velitelství České Budějovice
WWW: www.kvvcb.army.cz

Úřad práce v Táboře
WWW: portal.mpsv.cz

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - odloučené pracoviště Tábor
WWW: www.uzsvm.cz

Agentura pro zemědělství a venkov Tábor
WWW: www.eagri.cz

Zěměměřický a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích
WWW: www.cuzk.cz

Vytvořeno 20.2.2015 17:14:22 | přečteno 5555x | tana
load