Podpora projektů města z dotačních programů Jihočeského kraje v roce 2019

Tak jako každý rok i v letošním roce město Bechyně využilo některé vyhlášené grantové programy Jihočeského kraje a podalo žádost o poskytnutí dotace. 

jck logo

Jihočeský kraj pak následně poskytl dotaci na tyto projekty:


Dům pro seniory Bechyně

Účelová investiční dotace byla poskytnuta z dotačního programu „Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, opatření č. 3“ ve výši 233.000,- Kč. Dotace byla využita na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Finanční spoluúčast města činila 131.452,00 Kč.


SDH Bechyně – oprava mobilní požární techniky CAS 24 PRAGA 265 NTS

Účelová neinvestiční dotace byla poskytnuta z dotačního programu „Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, první opatření, první podopatření“ ve výši 55.000,- Kč.  Dotace byla využita na opravu mobilní požární techniky – čerpadla a příslušného zařízení. Finanční spoluúčast města činila 40.384,00 Kč.


Městský stadion – nákup venkovního workoutového vybavení

Účelová investiční dotace byla poskytnuta z dotačního programu „Podpora sportu, opatření č. 3“ ve výši 78.000,- Kč.  Dotace byla využita na nákup venkovního workoutového vybavení – žebříky, hrazdy a bradla. Finanční spoluúčast města činila 38.910,00 Kč.


Městský stadion – regenerace volejbalového hřiště

Účelová neinvestiční dotace byla poskytnuta z dotačního programu „Podpora sportu, opatření č. 1“ ve výši 100.000,- Kč. Dotace byla využita na regeneraci volejbalového hřiště, která spočívala v umytí tlakovou vodou, nástřik čirým pojivem a následné lajnování. Finanční spoluúčast města činila 25.001,00 Kč.


Oprava ohradní zdi na starém hřbitově v Michalské ulici

Účelová neinvestiční dotace byla poskytnuta z dotačního programu „Kulturní dědictví, opatření č. 6“ ve výši 75.000,- Kč. Dotace byla využita na opravu části ohradní zdi starého hřbitova, která spočívala v opravě omítek, koruny zdi, vybourání části vyvaleného zdiva a vyzdívce nové zdi a následné výmalbě. Finanční spoluúčast města činila 442.261,93 Kč.


Michal Šonka, DiS., referent investičního odboru MěÚ Bechyně 


Vytvořeno 5.9.2019 8:41:56 | přečteno 327x | michal.sonka
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load