Podpora projektů města z dotačních programů Jihočeského kraje v roce 2020

Tak jako každý rok i v letošním roce město Bechyně využilo některé vyhlášené grantové programy Jihočeského kraje a podalo žádost o poskytnutí dotace. 

jck logo

Jihočeský kraj pak následně poskytl dotaci na tyto projekty:


SDH Bechyně – nákup přileb HEROS TITAN FIRE

Účelová neinvestiční dotace byla poskytnuta z dotačního programu „Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, první opatření, první podopatření“ ve výši 35.000,- Kč. Dotace byla využita na nákup 8 kusů přileb HEROS TITAN FIRE určené pro zásahovou jednotku SDH Bechyně. Finanční spoluúčast města činila 43.398,32 Kč.


SDH Bechyně – nákup hasičské stříkačky PS-12

Účelová investiční dotace byla poskytnuta z dotačního programu „Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, druhé opatření, čtvrté podopatření“ ve výši 60.000,- Kč.  Dotace byla využita na nákup hasičské stříkačky PS-12, která bude sloužit zásahové jednotce SDH Bechyně. Finanční spoluúčast města činila 91.250,00 Kč.


Michal Šonka, DiS., referent investičního odboru MěÚ Bechyně Vytvořeno 29.10.2020 10:33:11 | přečteno 527x | michal.sonka
load