Podpora projektů města z grantových programů Jihočeského kraje v roce 2015

Tak jako každý rok i v letošním roce město Bechyně využilo některé vyhlášené grantové programy Jihočeského kraje a podalo žádost o poskytnutí dotace. Jihočeský kraj pak následně poskytl dotaci na tyto projekty: 

Pořízení hydraulického vyprošťovacího zařízení pro jednotku SDH Bechyně

Investiční dotace byla poskytnuta z grantového programu „Nákup věcných prostředků požární ochrany pro jednotky SDH obcí kategorie JPO II a III“ ve výši 160.000,- Kč. Dotace byla využita na nákup hydraulického vyprošťovacího zařízení a to konkrétně na pohonnou jednotku s navijáky a rozpínací nástroj. Finanční spoluúčast města činila 139.896,- Kč.

Nákup zásahových obleků pro jednotku SDH Bechyně

Neinvestiční dotace byla poskytnuta z grantového programu „Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, opatření  č. 2“ ve výši 32.000,- Kč. Dotace byla využita na nákup 3 ks zásahových třívrstvých obleků – kalhoty a kabát. Finanční spoluúčast města činila 24.1461,60 Kč.

Nákup hydraulického vyprošťovacího zařízení pro jednotku SDH Bechyně

Investiční dotace byla poskytnuta z grantového programu „Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, opatření  č.1“ ve výši 100.000,- Kč.  Dotace byla využita na nákup hydraulického vyprošťovacího zařízení a to konkrétně na hydraulické nůžky a teleskopický rozpínací válec. Finanční spoluúčast města činila 73.344,60 Kč.

ZŠ Františka Křižíka v Bechyni – výměna oken severovýchodního průčelí budovy

Neinvestiční dotace byla poskytnuta z grantového programu „Objekty kulturního dědictví“, opatření „Zvýšené náklady obnovy staveb v památkově chráněných územích“ ve výši  334.798,- Kč.  Dotace byla využita na výměnu 36 ks dřevěných špaletových oken severovýchodního průčelí budovy ZŠ Františka Křižíka. Finanční spoluúčast města činila 1.367.014,- Kč.

Osvětlení přechodů pro chodce v ulicích Libušina, Písecká a Tyršova v Bechyni

Investiční dotace byla poskytnuta z grantového programu „Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích“ ve výši 157.346,- Kč. Dotace byla využita na osvětlení  čtyř přechodů pro chodce v ulicích Libušina, Písecká a Tyršova ocelovými bezpaticovými zinkovanými stožáry se svítidly LED 58W. Finanční spoluúčast města činila 106.453,- Kč. 

Dovybavení skateparku v městském sportovním areálu v Bechyni

Investiční dotace byla poskytnuta z grantového programu „Podpora sportu“, opatření „Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí“ ve výši 50.000,- Kč. Dotace byla využita na dovybavení skateparku v městském sportovním areálu třemi kusy prvků, které tvoří jeden komplet překážek tzv. U rampu. Prvky slouží pro freestyle na kola i pro jízdu na skateboardu. Finanční spoluúčast města činila 287.590,- Kč.

Ilona Zvolánková, vedoucí investičního odboru MěÚ Bechyně

Vytvořeno 16.9.2015 14:10:14 | přečteno 1465x | ilona.zvolankova
load