Schválení dotace na technické vybavení systému odděleného sběru

Výběrová komise řídícího orgánu Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 na svém 19. jednání – 41. výzva (prioritní osa 3) dne 11. 7. 2017 schválila níže uvedený projekt k financování.

žadatel: Město Bechyně

název projektu: Systém odděleného sběru Bechyně – technické vybavení

číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003025

popis projektu: Předmětem projektu je pořízení nádob na BRKO .

celkové zdroje: 839 135,00 Kč

celkové způsobilé výdaje -  762 723,50

příspěvek Unie – 648 314,97

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí

fsoudr1

Vytvořeno 15.9.2017 7:58:57 | přečteno 670x | ladislava.blazkova
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load