Účast Města Bechyně ve výzvě č. 22 Integrovaného operačního programu

Město Bechyně v roce 2014 požádalo o finanční podporu pro projekt „Konsolidace a virtualizace datového centra MÚ Bechyně“. Poté, co byla v roce 2014 žádost kladně vyřízena, byl projekt v roce 2015 úspěšně realizován. 

Obsahem projektu byla konsolidace hardwarových prostředků – centrálních přepínačů, které nahradily stávající zastaralé s omezenými možnostmi konfigurace. Konsolidace sítě byla pokračováním projektu, který začal na sklonku roku 2013, kdy byla síť vybavena 2 přepínači. Dalším článkem konsolidace se týkala serverů, které nahradily dosavadní, zastaralý stav techniky, skládající se ze  strojů různé kvality, původu i stáří (rozdíl 5 let). Třetím článkem konsolidace bylo dedikované diskové pole, které nahradilo stav serverových disků s nedostatečnou spolehlivostí. Dále byla posílena ochrana sítě hardwarovým firewallem, přičemž se posílily konfigurační možnosti sítě přepínači. Pořízením vysoce kompaktního hardwarového celku došlo k zásadnímu zrychlení a zlepšení zabezpečení technické infrastruktury městského úřadu, kterou byly vytvořeny podmínky pro realizaci serverové virtualizace a zajištění datových záloh. Součástí projektu bylo rovněž posílení bezpečnosti sítě dvojicí hw firewallů. Součástí vytvořeného zázemí bylo také energetické zajištěné prostřednictvím UPS.

Rozpočet projektu činil cca 2 600 000 Kč. Město Bechyně se na nákladech podílí 15%, 85% nákladů je hrazeno z prostředků Integrovaného operačního programu.

iop logo


Vytvořeno 17.10.2015 22:14:37 | přečteno 956x | libor.benda
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load