Vyhodnocení programu regenerace MPZ za rok 2015

Tak jako každý rok i v letošním roce podpořilo Ministerstvo kultury a město Bechyně obnovu kulturních památek, které se nacházejí na území MPZ Bechyně v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. 

O dotaci z tohoto programu na rok 2015 požádali dva subjekty a to na tyto akce:

Obnova fasády č.p. 140 nám. T.G. Masaryka

Popis projektu: obnova fasády 1.NP předního a bočního průčelí budovy a dokončení fasády zadního průčelí budovy do Táborské ulice.  

Vlastník kulturní památky: město Bechyně

Finanční náklady projektu: dotace z MK 138.000,- Kč, vlastní zdroje 224.817,- Kč
muz1

muz2

Restaurování náhrobků na židovském hřbitově, 1. etapa

Popis projektu: restaurování 38 ks kamenných náhrobků na židovském hřbitově v Bechyni

Vlastník kulturní památky: Židovská obec v Praze zastoupená společností MATANA a.s.

Finanční náklady projektu: dotace z MK 62.000,- Kč, dotace města Bechyně 10.000,- Kč, vlastní zdroje 28.616,- Kč

zh1

zh2

zh3

Z tohoto programu mohou žádat o dotaci vlastníci nemovitých kulturních památek příp. movitých kulturních památek pevně spojených se stavbou a nacházející se na území MPZ nebo MPR, popř. vlastníci nemovitých památek, které stojí při vnějším obvodu území MPZ nebo MPR nebo v dominantní poloze historického města. Příspěvky poskytované z tohoto programu jsou přísně účelové, mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy. Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky.

Závazné finanční podíly dotčených subjektů na obnovu kulturní památky jsou Ministerstvem kultury stanoveny takto: 
ZDROJE MĚSTA, KRAJE FO, PO, CÍRKVE 
 Prostředky vlastníka nebo uživatele, případně jiné neveřejné zdroje min. 50% min. 40%
Rozpočet města  0 min. 10%
 Prostředky z programu regenerace max. 50%max. 50% 


Vytvořeno 9.11.2015 14:39:29 | přečteno 1083x | ilona.zvolankova
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load