E - podatelna

Elektronická podatelna byla zřízena na základě nařízení vlády č. 304/2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Podání bude předáno k vyřízení na příslušný odbor. Odpověď bude doručena na e-mailovou adresu, ze které byla zpráva odeslána (pokud neuvedete jinak).

Přílohy s jinými příponami než je uvedeno níže budou bez otevření smazány. Na zprávy, obsahující propagační materiály a cenové nabídky, nebude elektronická podatelna reagovat.

Elektronická adresa: posta@mestobechyne.cz

Tato adresa slouží pro pouze příjem zpráv označených zaručeným elektronickým podpisem (ve smyslu podání podle právních předpisů, které to umožňují) určených Městskému úřadu v Bechyni.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích: Městský úřad Bechyně, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65 Bechyně

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv: doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele.

Součástí zprávy o potvrzení je: zaručený elektronický podpis oprávněného pracovníka městského úřadu, datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena, identifikátor dokumentu (číslo jednací). Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Vzor datové zprávy:
Potvrzení doručení datové zprávy.
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Městského úřadu Bechyně e-podatelna@mestobechyne.cz DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.
Identifikátor dokumentu:
Jméno a příjmení oprávněného pracovníka - zaručený elektronický podpis oprávněného pracovníka

Technické parametry přijímaných zpráv a nosičů: přípustné formáty datových zpráv jsou: RTF, JPG, TXT, PDF, DOC (DOCX), XLS (XLSX). Datové zprávy jsou přijímány na na CD nebo USB. V případě pochybností vzneste dotaz na MěÚ Bechyně, zdali je datový formát či nosič akceptovatelný.

Postup v případě zjištění škodlivého software u přijaté datové zprávy: datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není akceptována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Zaměstnanci MěÚ, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát: všichni zaměstnanci úřadu disponují kvalifikovaným certifikátem. 

Vytvořeno 20.2.2015 16:59:13 | přečteno 3213x | tana
load