Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Bechyně je nejvyšším orgánem rozhodujícím ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (dle zákona o obcích). Má 15 členů, z toho jsou dva uvolnění (starosta, místostarosta). Radu města tvoří 5 členů - starosta, místostarosta a tři další zastupitelé. Rada města je podřízena Zastupitelstvu města, plní usnesení přijatá Zastupitelstvem a zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny Zastupitelstvu nebo pokud si je Zastupitelstvo nevyhradilo.


Jednací řád Zastupitelstva města Bechyně

Plán jednání Zastupitelstva města Bechyně

Další plánovaná jednání se uskuteční: 29.3.2023.

Výbory, komise, osadní výbory

Na základě zákona o obcích Zastupitelstvo města rovněž zřizuje výbory ZM. Jsou to výbory finanční a kontrolní.

Rada města Bechyně dále zřizuje komise RM, jako iniciativní a poradní orgány. V Bechyni jsou zřízeny komise: školská, kulturní, bytová, stavební, pro občanské záležitosti, pro obnovu památek a povodňová.

Nejnižším článkem samosprávy jsou osadní výbory, které se mj. vyjadřují k návrhům předkládaným Zastupitelstvu a Radě k rozhodnutí, pokud se týkají části obce ve které je osadní výbor zřízen. Rovněž mohou předkládat Zastupitelstvu, Radě a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce.

Důležité dokumenty

Základním dokumentem pro město Bechyně je rozpočet na konkrétní rok. Rozpočet města je vždy schvalován Zastupitelstvem. Zastupitelstvo rovněž vydává obecně závazné vyhlášky platné na území města. Zastupitelstvo pak dále přijímá usnesení ve věcech v samostatné působnosti.

Městské organizace

Město Bechyně je také zřizovatelem různých organizací.


Další odkazy:

Členové zastupitelstva ve volebním období 2018 - 2022
Členové zastupitelstva ve volebním období 2014 - 2018
Členové zastupitelstva ve volebním období 2010 - 2014
Členové zastupitelstva ve volebním období 2006 - 2010
Členové zastupitelstva ve volebním období 2002 - 2006
Členové zastupitelstva ve volebním období 1998 - 2002

Vytvořeno 31.3.2015 13:59:41 | přečteno 11004x | libor.benda
load