Výbory ZM

Výbory jsou zřízeny rozhodnutím zastupitelstva města na základě zákona o obcích.

Výbor finanční

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

  • Hana FILIPOVÁ - předseda
  • Jolana HRONOVÁ
  • Ing. Ondřej SEMERÁK

Výbor kontrolní

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

  • Ivan HORŇÁK - předseda
  • Bc. Roman MIKEŠ, DiS.
  • Radovan ŽELEZNÝ, DiS.

  

Vytvořeno 20.2.2015 17:05:11 | přečteno 1552x | tana
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load