Kostel sv. Michala

Kostel sv. Michala, autor: Libor Benda

Kostel před severní městskou hradební zdí nechal postavit v letech 1667-1670 Jan Norbert ze Šternberka. Stavba představuje jednu z nejstarších raně barokních centrál u nás. Základnu tvoří loď, na níž severně navazovalo polokruhovité kněžiště a symetricky k jihu byl umístěn kůr a hlavní vchod. Východně a západně od presbytáře byly přistavěny dva pětiboké prostory, z nichž jeden sloužil jako sakristie. Dnes slouží ke koncertním a výstavním účelům. Na přilehlém hřbitově se nachází rozsáhlý soubor litinových křížů. 


Kostel - hřbitov

Kostel sv. Michala, autor: Libor Benda

Kostel sv. Michala

 
Kostel sv. Michala, autor: Martin Okrouhlica

Kostel sv. Michala

 
Kostel sv. Michala, autor: Martin Okrouhlica

Kostel sv. Michala

 
 
Vytvořeno 5.5.2015 19:25:16 | přečteno 1811x | libor.benda
load