Kostel sv. Matěje

Kostel sv. Matěje

Je dominantou západní strany náměstí. Původní stavba, jejíž vznik byl kladen do konce 13. a začátku 14. století, změnila po několika přestavbách zcela svoji podobu, takže v současné době prezentuje nejvíce slohových prvků z období baroka. 

Základ stavby tvoří pozdně gotické síňové dvoulodí s pětiboce zakončeným presbytářem s opěráky, hranolovou věží na severní straně a s obdélnou patrovou oratoří na jižní straně.

Patrně ze 16. století je zachována klenba kněžiště a obvodové zdivo lodi. Presbytář s lomenými okny byl sklenut síťovou klenbou s profilovanými žebry bez konzol. Vně kněžiště zůstaly zachovány čtyři pilíře, v horních partiích již v barokní úpravě. Na presbytář navazuje polokruhovým vítězným obloukem téměř 21m dlouhá loď s lomenými okny v západní a jižní stěně. Roku 1613 byla zaklenuta na tři střední oblé sloupy, spočívající na hranolových patkách. Klenba lodi byla provedena jako křížová hřebínková bez žeber. Přestavbu v letech 1613-1615 prováděl Jan Schütz z Českých Budějovic. Převážnou část nákladů hradil majitel panství Adam ze Šternberka spolu s hejtmanem Ondřejem Holušickým. Vedle klenby byl v tomto období vybudován v západní části lodi kůr, spočívající na šesti vysokých toskánských sloupech s nepravidelnými půlkruhovými arkádami. Zábradlí kůru tvoří balustráda z kuželek. Na severovýchodním rohu chrámu byla přistavěna věž. Tato hranolovitá stavba byla pětipatrová, v horní části prosvětlená okny a vně plasticky zdobená. Ještě ve 20. století bylo ve věži obydlí hlásného. V přízemí věže byla situována sakristie, sklenutá jednoduchou křížovou hřebínkovou klenbou bez žeber. Z období této přestavby se uchovaly na několika místech chrámu i věže nápisy.

K významné přestavbě kostela došlo v roce 1740, kdy byl nad zdmi presbytáře zvednut směrem do náměstí štít, plasticky zdobený, s ponechaným výklenkem pro sochu sv. Matěje. V letech 1741-1743 byla zvýrazněna celá stavba barokní cibulovou, plechem pobitou helmicí.

Historicky zajímavé vnitřní zařízení kostela pochází převážně ze 16.-18. století. Z roku 1555 je to cínová křtitelnice, zdobená figurálními reliéfy. Na konec 16. století je datován hliněný polévaný reliéf s postavou P. Marie, umístěný v sakristii. Z doby kolem r. 1620-1630 pochází obraz Klanění králů, jehož autorem je patrně Cornelius de Vos (autorství dříve nesprávně připisováno P. Brandlovi). Další zařízení, jako hlavní a boční oltáře, sochy apod., pochází převážně z období kolem r. 1740.

Jižně u kostela stojí budova děkanství. Při jejím požáru v roce 1711 byla spálena a znehodnocena část starých zápisů a matrik. V současné době je tato opravená budova součástí západní fronty náměstí.

Díky svojí vysoké a výrazné věži tvoří děkanský kostel sv. Matěje charakteristickou dominantu města Bechyně.

Věž kostela je v sezóně přístupná veřejnosti. Je zde částečně rekonstruována světnička věžníka. Z ochozu je krásný pohled na město a okolí. 

Rok 2023 - V květnu, červnu a v září ji můžete navštívit každou sobotu od 10 do 17 hodin a neděli od 11 do 17 hodin. 

Z technický důvodu je věž v sobotu 27. 5. 2023 uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Každý den můžete na věž o prázdninách - červenec, srpen - pondělí až sobota od 10 do 17 hodin a v neděli od 11 do 17 hodin. 

Mimo tuto dobu lze dohodnout pro větší skupinu individuální návštěvu přímo s provozovatelem - Ing. Miroslav Vad, Bežerovice 18, Sudoměřice u Bechyně, tel.: 725 580 066, e-mail mvad@seznam.cz

Kostel - náměstí

Kostel sv. Matěje

Kostel sv. Matěje

 
Interiér kostelní věže, autor: Ing. Miroslav Vad

Interiér kostelní věže

 
Interiér kostelní věže, autor: Ing. Miroslav Vad

Interiér kostelní věže

 
Interiér kostelní věže, autor: Ing. Miroslav Vad

Interiér kostelní věže

 
Interiér kostelní věže, autor: Ing. Miroslav Vad

Interiér kostelní věže

 
Interiér kostelní věže, autor: Ing. Miroslav Vad

Interiér kostelní věže

 
Interiéry z věže

Interiéry z věže

 
Interiér kostelní věže, autor: Ing. Miroslav Vad

Interiér kostelní věže

 
Interiér kostelní věže, autor: Ing. Miroslav Vad

Interiér kostelní věže

 
Interiér kostelní věže, autor: Ing. Miroslav Vad

Interiér kostelní věže

 
Interiéry z věže

Interiéry z věže

 
Interiér kostelní věže, autor: Ing. Miroslav Vad

Interiér kostelní věže

 
Interiéry z věže

Interiéry z věže

 
Interiéry z věže

Interiéry z věže

 
Interiéry z věže

Interiéry z věže

 
Interiéry z věže

Interiéry z věže

 
Instalace konstrukce nové kopule při rekonstrukci

Instalace konstrukce nové kopule při rekonstrukci

 
Instalace konstrukce nové kopule při rekonstrukci

Instalace konstrukce nové kopule při rekonstrukci

 
Instalace konstrukce nové kopule při rekonstrukci

Instalace konstrukce nové kopule při rekonstrukci

 
Instalace konstrukce nové kopule při rekonstrukci

Instalace konstrukce nové kopule při rekonstrukci

 
Instalace konstrukce nové kopule při rekonstrukci

Instalace konstrukce nové kopule při rekonstrukci

 
 
Vytvořeno 18.3.2015 16:42:19 | přečteno 13500x | tana
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load