Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zavedení pečovatelské služby

Město Bechyně poskytuje pečovatelskou službu v domácnostech klientů na území města Bechyně včetně místních částí Senožaty a Hvožďany.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba, která má sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, popř. rodina s dětmi, jejíž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Podmínky a postup řešení:

Pečovatelská služba je založena na smluvním vztahu mezi příjemcem a poskytovatelem. Město Bechyně a žadatel o službu uzavřou smlouvu o poskytování služby, v níž je stanoven rozsah úkonů, cena služeb, způsob placení a místo poskytování služby 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání žádosti. Stačí telefonicky kontaktovat sociálního pracovníka, ten zájemce o službu vyhledá v jeho domácnosti a žádost o zavedení služby s ním sepíše.  

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Za zavedení pečovatelské služby zájemce nehradí žádné poplatky. Pokud je uzavřena smlouva o poskytování služby, klient platí za provedené úkony sazby sjednané ve smlouvě.  

Město Bechyně má vypracován ceník jednotlivých úkonů, který vychází z vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění - ceník  (PDF, 146 kB)

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Při jednání žadatele o službu se sociální pracovnicí mohou být přítomni např. rodinní příslušníci žadatele, jeho známí nebo přátelé. Město Bechyně má zájem na tom, aby měl žadatel pocit maximálního komfortu, aby mohl s příbuznými nebo svými přáteli zvolený postup v soukromí konzultovat.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

Datum poslední aktualizace: 24.10.2018

 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load