Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o souhlas/vyjádření stavebního úřadu

Souhlas/vyjádření stavebního úřadu – pro speciální stavební úřad v souladu s § 15 odst.2 stavebního zákona – soulad navrhované stavby se záměry územního plánování

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel 

Podmínky a postup řešení:

Speciální stavební úřady mohou vydat povolení pro stavby jen se souhlasem obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, pokud se územní rozhodnutí ani územní souhlas nevydává stavební úřad vydá vyjádření v souladu s § 15 odst. 2 stavebního zákona 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o souhlas/vyjádření stavebního úřadu podle § 15 stavebního zákona (nepovinná žádost)

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor výstavby a životního prostředí – domek ve dvoře
  Úřední hodiny - pondělí a středa 8:00-11:00 12:00-17:00, ostatní dny po telefonické domluvě

 • vedoucí odboru
  • Jan Švejda
   budova Vedlejší (ve dvoře) -> podlaží 2 -> dveře D06
 • referent odboru MaP
 • stavební technik

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • územní rozhodnutí opatřené doložkou o nabytí právní moci, veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby s vyznačením účinnosti nebo územní souhlas
 • plná moc v případě zastupování
 • celková situace v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného záměru 

Formuláře:

Lhůty pro vyřízení:

V zákonné lhůtě v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Datum poslední aktualizace: 24.4.2019

 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load