Potřebuji vyřídit

1. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby v souladu s § 92 stavebního zákona

16. Společné oznámení záměru

Dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem ve věcech stavebního řádu.

Dle § 96a stavebního zákona - podá-li stavebník současně žádost o územní souhlas podle § 96 odst. 3 a ohlášení stavebního záměru podle § 105, které splňují požadavky § 96 a 105, vydá stavební úřad společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (dále jen „společný souhlas“).

2. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Územní rozhodnutí – rozhodnutí o změně využití území v souladu s § 92 stavebního zákona

3. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Územní rozhodnutí – rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území v souladu s § 92 stavebního zákona

4. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Územní rozhodnutí – rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků v souladu s § 92 stavebního zákona

5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Územní rozhodnutí – rozhodnutí o ochranném pásmu v souladu s § 92 stavebního zákona

6. Žádost o vydání společného povolení

Společné územní rozhodnutí a stavební povolení – rozhodnutí o umístění a provedení stavby v souladu
s § 94j a § 94q stavebního zákona

7. Oznámení záměru

Dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem ve věcech stavebního řádu.

Územní souhlas – doklad o umístění stavby v souladu s § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Územní souhlas postačí v případech uvedených v § 96 odst. 2 stavebního zákona.

Návrh veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby

Územní rozhodnutí a stavební povolení – veřejnoprávní smlouva, která současně nahrazuje územní rozhodnutí a stavební povolení v souladu s § 78a a s § 116 stavebního zákona

Návrh veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území

Územní rozhodnutí – veřejnoprávní smlouva, která nahrazuje územní rozhodnutí v souladu s § 78a stavebního zákona

Žádost o souhlas/vyjádření stavebního úřadu

Souhlas/vyjádření stavebního úřadu – pro speciální stavební úřad v souladu s § 15 odst.2 stavebního zákona – soulad navrhované stavby se záměry územního plánování
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load