Potřebuji vyřídit

Hlášení trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území České republiky, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Občan se přihlašuje k trvalému pobytu do Bechyně včetně místních částí Hvožďany a Senožaty

Koupě bytu

Město Bechyně na základě rozhodnutí zastupitelstva města prodává byty do vlastnictví. Byty se prodávají do tzv. osobního vlastnictví, a to pronajaté byty jejich nájemci a volné byty obálkovou metodou zájemci, který předloží nejvyšší nabídku.

Pronájem bytu

Město Bechyně pronajímá byty ve vlastnictví města žadatelům, které ze zájemců o pronájem bytu vybere Rada města Bechyně.

Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou

Město Bechyně pronajímá byty v Domě s pečovatelskou službou. Jedná se o byty zvláštního určení.

Zrušení údaje o místě trvalého pobytu

Zrušení údaje o místě trvalého pobytu, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (např. bytu nebo obytné místnosti), jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu a současně občan tento objekt nebo jeho vymezenou část neužívá. Byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností. Byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení.
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load