Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 736

Koupě bytu

Město Bechyně na základě rozhodnutí zastupitelstva města prodává byty do vlastnictví. Byty se prodávají do tzv. osobního vlastnictví, a to pronajaté byty jejich nájemci a volné byty obálkovou metodou zájemci, který předloží nejvyšší nabídku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O koupi pronajatého bytu je oprávněn požádat nájemce, tj. ten, který obdržel od města nabídku. O koupi bytu může požádat, resp. podat nabídku každý zájemce, který akceptuje pravidla města pro prodej volných bytů.

Podmínky a postup řešení:

Město zveřejňuje záměr prodeje volných bytů. Na základě zveřejněného záměru může zájemce podat nabídku v souladu s Pravidly pro prodej volných bytů ze dne 12.10.2011.  O prodej pronajatého bytu může nájemce požádat město.  

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání nabídky nebo žádosti o prodej bytu.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Město Bechyně, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65 Bechyně 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

žádné 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky žádné, při podání nabídky na koupi volného bytu se skládá kauce ve výši 20.000,- Kč, která se vítěznému uchazeči započítává na kupní cenu, neúspěšnému uchazeči se vrací

Lhůty pro vyřízení:

Konkrétní lhůty pro podání nabídky na koupi volného bytu jsou uvedeny vždy v konkrétním zveřejněném záměru. Pro nájemce  není lhůta stanovena, pouze předkupní právo po dobu 6 měsíců od doručení nabídky dle zák.č. 72/1994 Sb.. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • nejsou

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

nejsou

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Na webových stránkách města jsou zveřejňovány záměry, (www.mestobechyne.cz)
  Dotazy na el. adresu pravnik@mestobechyne.cz, majetek@mestobechyne.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Související předpisy:

Opravné prostředky:

nejsou 

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

žádné

Nejčastější dotazy:

 • Mohu s bytem, který si koupím, volně disponovat (prodat, darovat,zastavit)?
  ano, město nestanovilo žádná omezení
 • Jak je to se společenstvím vlastníků v domě?
  společenství vlastníků vzniká ze zákona, v domě v němž jsou alespoň 3 byty různých vlastníků, další vlastníci se stávají automaticky členy společenství dnem koupě bytu

Další informace:

 • Prodej každého konkrétního bytu musí schválit zastupitelstvo města

Související životní situace:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: odbor majetkový a právní

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Věra Křížová

Datum poslední aktualizace: 1.11.2021

 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load