Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 737

Pronájem bytu

Město Bechyně pronajímá byty ve vlastnictví města žadatelům, které ze zájemců o pronájem bytu vybere Rada města Bechyně.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každá fyzická osoba plně svéprávná,  právnická osoba. 

Podmínky a postup řešení:

Město Bechyně zveřejní záměr  pronájmu bytu ve vlastnictví města Bechyně. Záměr se zveřejňuje na úřední desce, informačních tabulích města, případně v městském rozhlase. Zájemce si ze zveřejněných nabídek vybere byt, který by mu vyhovoval (o který má zájem), a podá písemnou žádost.  

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žadatel podá písemnou žádost psanou volnou formou. 

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Městský úřad Bechyně, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65 Bechyně 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Související předpisy:

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Nejčastější dotazy:

  • Po jakou dobu a jak často se záměry pronájmu bytů zveřejňují?
    Záměry pronájmu bytů jsou zveřejňovány vždy minimálně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu v Bechyni, na informačních vývěskách města a v elektronické podobě na internetových stránkách města. Záměry pronájmu bytů jsou zveřejňovány nepravidelně, četnost závisí na množství uvolněných bytů v dané době.
  • Existuje formulář pro podání žádosti o pronájem bytu?
    Žádost o pronájem bytu je nutno sepsat volnou formou a doručit spolu s vyplněným a potvrzeným formulářem Prohlášení žadatele o pronájem bytu ve vlastnictví města ve stanoveném termínu na odbor vnitřních a sociálních věcí Městského úřadu Bechyně. Termín podání žádostí je vždy uveden na zveřejněném záměru pronajmout byt.

Další informace:

  • Odbor vnitřních a sociálních věcí zpracovává podané žádosti o byt a předkládá je k projednání radě města. O pronájmu konkrétního bytu konkrétnímu žadateli vždy rozhoduje Rada města Bechyně.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: odbor vnitřních a sociálních věcí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ing. Alena Velinská

Datum poslední aktualizace: 22.3.2022

 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load