Potřebuji vyřídit

Vydání matričního dokladu

Matričními doklady jsou rodný list, oddací a úmrtní list.
• Rodný list vydá matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se žádá, narodila.
• Oddací list vydá matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se žádá, uzavřela manželství.
• Úmrtní list vydá matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se žádá, zemřela.
load