Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Poskytování darů a dotací

Dotace či dar z rozpočtu města Bechyně mohou být poskytnuty fyzické či právnické osobě, která předloží žádost na předepsaném formuláři. Dotace je poskytována na podporu realizace konkrétních projektů a činností, tedy k předem vymezenému účelu. Prostředky poskytnuté z rozpočtu města musí být využity výhradně k tomuto účelu. Pro poskytnutí daru není nutné účel takto vymezovat.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost je oprávněna podat fyzická či právnická osoba na předepsaném formuláři.

Podmínky a postup řešení:

Žadatel předloží svou žádost o dotaci či dar na předepsaném formuláři.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o dotaci či dar příslušnému odboru.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o dotaci či dar je oprávněna podat jakákoliv fyzická či právnická osoba.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Postupuje se dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dále dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Datum poslední aktualizace: 17.9.2015

 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load