Potřebuji vyřídit

11. Ohlášení dokončení stavby

Užívání stavby – ohlášení dokončení stavby stavebnímu úřadu v souladu s § 119 stavebního zákona

12. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Užívání stavby – doklad o účelu užívání stavby v souladu s § 122 stavebního zákona

13. Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Užívání stavby – doklad o účelu užívání stavby v souladu s § 123 stavebního zákona

13a. Žádost o povolení zkušebního provozu stavby

Užívání stavby – doklad o účelu užívání stavby v souladu s § 124 stavebního zákona

14. Oznámení změny v užívání stavby

Užívání stavby – doklad o účelu užívání stavby v souladu s § 126 a § 127 stavebního zákona

Stvrzení existence stavby

Užívání stavby – doklad o účelu užívání stavby v souladu s § 125 stavebního zákona

Žádost o kolaudaci stavby (zákon č. 50/1976 Sb.)

Užívání stavby – doklad o účelu užívání stavby v souladu s § 76 - § 82 „starého“ stavebního zákona
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load