Ing. Pavel Houdek

Funkce:starosta města
Umístění:budova Hlavní -> podlaží 2 -> dveře 203
Pracovní zařazení:starosta města
E-mail:starosta@mestobechyne.cz
Telefon: +420 381 477 018
Mobilní telefon: +420 602 181 378