Ing. Jiří Rejlek

Funkce:místostarosta
Umístění:budova Hlavní -> podlaží 2 -> dveře 201
Pracovní zařazení:starosta města -> místostarosta
E-mail:mistostarosta@mestobechyne.cz
Telefon: +420 381 477 016
Mobilní telefon: +420 776 007 734