Petr Chaloupek

Funkce:referent odboru investic
Umístění:budova Hlavní -> podlaží 2 -> dveře 216
Pracovní zařazení:starosta města -> tajemník úřadu -> odbor investiční -> vedoucí odboru investičního -> referent odboru investic
E-mail:chaloupek@mestobechyne.cz
Telefon: +420 381 477 031