Kateřina Brožová

Funkce:vedoucí odboru investičního
Umístění:budova Hlavní -> podlaží 2 -> dveře 214
Pracovní zařazení:starosta města -> tajemník úřadu -> odbor investiční -> vedoucí odboru investičního
E-mail:brozova@mestobechyne.cz
Telefon: +420 381 477 013
Řeší tyto životní situace: