Libor Benda

Funkce:informatik
Umístění:budova Hlavní -> podlaží 2 -> dveře 209
Pracovní zařazení:starosta města -> tajemník úřadu -> odbor majetkový a právní -> vedoucí odboru majetkového a právního -> informatik
E-mail:informatik@mestobechyne.cz
Telefon: +420 381 477 023