Ing. František Stach

Funkce:tajemník úřadu
Umístění:budova Hlavní -> podlaží 2 -> dveře 202
Pracovní zařazení:starosta města -> tajemník úřadu
E-mail:tajemnik@mestobechyne.cz
Telefon: +420 381 477 017