Jana Chaloupková

Funkce:sekretariát
Umístění:budova Hlavní -> podlaží 2 -> dveře 200
Pracovní zařazení:starosta města -> tajemník úřadu -> kancelář starosty, místostarosty a tajemníka -> sekretariát
E-mail:chaloupkova@mestobechyne.cz
Telefon: +420 381 477 015