Jitka Chudlařská

Funkce:podatelna úřadu
Umístění:budova Hlavní -> podlaží 1 -> dveře 102
Pracovní zařazení:starosta města -> tajemník úřadu -> kancelář starosty, místostarosty a tajemníka -> podatelna úřadu
E-mail:chudlarska@mestobechyne.cz
Telefon: +420 381 477 010
Řeší tyto životní situace: