JUDr. Anna Hrušková

Funkce:vedoucí odboru majetkového a právního
Umístění:budova Hlavní -> podlaží 2 -> dveře 204
Pracovní zařazení:starosta města -> tajemník úřadu -> odbor majetkový a právní -> vedoucí odboru majetkového a právního
E-mail:pravnik@mestobechyne.cz
Telefon: +420 381 477 019