Věra Křížová

Funkce:referent odboru MaP
Umístění:budova Hlavní -> podlaží 2 -> dveře 208
Pracovní zařazení:starosta města -> tajemník úřadu -> odbor majetkový a právní -> vedoucí odboru majetkového a právního -> referent odboru MaP
E-mail:majetek@mestobechyne.cz
Telefon: +420 381 477 021
Řeší tyto životní situace: