Mgr. Vladislava Fišerová

Funkce:vedoucí odboru VaSV
Umístění:budova Hlavní -> podlaží 2 -> dveře 211
Pracovní zařazení:starosta města -> tajemník úřadu -> odbor vnitřních a sociálních věcí -> vedoucí odboru VaSV
E-mail:fiserova@mestobechyne.cz
Telefon: +420 381 477 027