Helena Příhodová

Funkce:matrika
Umístění:budova Hlavní -> podlaží 2 -> dveře 210
Pracovní zařazení:starosta města -> tajemník úřadu -> odbor vnitřních a sociálních věcí -> vedoucí odboru VaSV -> matrika
E-mail:matrika@mestobechyne.cz
Telefon: +420 381 477 029
Řeší tyto životní situace: