Ing. Alena Velinská

Funkce:pronájem bytů
Umístění:budova Hlavní -> podlaží 2 -> dveře 215
Pracovní zařazení:starosta města -> tajemník úřadu -> odbor vnitřních a sociálních věcí -> vedoucí odboru VaSV -> pronájem bytů
E-mail:velinska@mestobechyne.cz
Telefon: +420 381 477 022
Řeší tyto životní situace: