Ing. Ladislava Blažková

Funkce:referent ŽP
Umístění:budova Vedlejší (ve dvoře) -> podlaží 1 -> dveře D03
Pracovní zařazení:starosta města -> tajemník úřadu -> odbor výstavby a životního prostředí -> vedoucí odboru VaŽP -> referent ŽP
E-mail:blazkova@mestobechyne.cz
Telefon: +420 381 477 039
Řeší tyto životní situace: