Olga Kottová

Funkce:referent odboru výstavby
Umístění:budova Vedlejší (ve dvoře) -> podlaží 2 -> dveře D05
Pracovní zařazení:starosta města -> tajemník úřadu -> odbor výstavby a životního prostředí -> vedoucí odboru VaŽP -> referent odboru výstavby
E-mail:kottova@mestobechyne.cz
Telefon: +420 381 477 044