Ing. Jaroslava Novotná

Funkce:stavební technik
Umístění:budova Vedlejší (ve dvoře) -> podlaží 2 -> dveře D09
Pracovní zařazení:starosta města -> tajemník úřadu -> odbor výstavby a životního prostředí -> vedoucí odboru VaŽP -> stavební technik
E-mail:jnovotna@mestobechyne.cz
Telefon: +420 381 477 041
Řeší tyto životní situace: