Bc. Kateřina Šteflová, DiS.

Funkce:sociální pracovník
Umístění:budova Hlavní -> podlaží 2 -> dveře 207
Pracovní zařazení:starosta města -> tajemník úřadu -> odbor vnitřních a sociálních věcí -> vedoucí odboru VaSV -> sociální pracovník
E-mail:steflova@mestobechyne.cz
Telefon: +420 381 477 025
Řeší tyto životní situace: